Focus en samenwerking

Breath Care for Kids signaleert problemen die om een oplossing vragen en komt vervolgens ook daadwerkelijk in actie. Dus ook als ons hulpvragen bereiken. In beide gevallen onderzoeken wij de lokale mogelijkheden, kansen voor mogelijke samenwerkingsverbanden. Indien nodig werven we via onze sponsors, donateurs en projecten de benodigde gelden om de noodzakelijke oplossingen te realiseren.

Breath Care for Kids benut allerlei vormen van fondsenwerving. Sport is daarin een rode draad. Vooral voetbal – uit die wereld ontvangen we bovendien veel ondersteuning door prominenten – blijkt een goed middel om mensen te bereiken. Maar er worden ook andere activiteiten, zoals een dansmarathon of een benefietavond, georganiseerd.

Het liefst doen we dat samen met anderen. Door onze krachten te bundelen met die van andere organisaties en personen bereiken we meer. Zowel in Nederland als in de dorpen en steden in de landen waar we actief zijn. In elk geval altijd positief, opbouwend en verbindend. Sinds de oprichting in 1995 heeft die aanpak bewezen succesvol te zijn.

Duurzaamheid

Breath Care for Kids is altijd uit op duurzame ondersteuning. Ondersteuning die begint bij het voorzien in de basisbehoeften van elk kind, elk mens: huisvesting, medische zorg, educatie, een veilige en sociaal stabiele omgeving.

Binnen onze kinderhuizen bieden we de kinderen zoveel mogelijk de kans op een zelfstandig bestaan. Zoals in een 'gewoon' gezin met 'ouders' die voor de kinderen klaar staan: we willen dat onze kinderen evenwichtige volwassenen worden. Dat doen we zorgvuldig, met persoonlijke en individuele begeleiding, een studiefonds en het creëren van arbeidsplaatsen.