Vakantieborrel + benoeming 7 nieuwe ambassadeurs Stichting Breath

Tijdens de vakantieborrel op vrijdag 12 juli 2013 heeft Stichting Breath zeven nieuwe ambassadeurs benoemd. Zij zijn de eersten van een groep steunpilaren van de stichting. Voorzitter Nico de Borst gaf een schets hoe het met de projecten is gesteld en hoe de fondsenwerving in Nederland verloopt. Hij overhandigde Manon Hofstra, Jaap Deijbel, Irakli Beridze, Mathij van der Meulen, Frans Govers, Robin van der Schuyt en Richard Nels een oorkonde die hun aanstelling bekrachtigde.

De ambassadeurs zetten zich al langer in voor Breath Care for Kids. Hun benoeming is enerzijds een blijk van waardering voor hun inzet en anderzijds een aansporing om te helpen de stichting grotere bekendheid te geven. Speerpunt voor de ambassadeurs de komende tijd is om  één of twee tafels te verkopen voor het Gala voor Straatkinderen op 14 november 2013 in Studio 21 te Hilversum. Een van de ambassadeurs gaf het goede voorbeeld door meteen zelf  een tafel af te nemen.