Overige financiele informatie

Beloning bestuursleden en vrijwilligers

De bestuurders van Breath krijgen geen enkele vorm van loon of zoals in het geval van stichtingen bezoldiging. Ook worden er geen vacatiegelden betaald. Bestuurders en vrijwilligers hebben wel de mogelijkheid om een vergoeding voor hun werkelijke kosten zoals kilometers, telefoonkosten ed of de wettelijke vrijwilligersvergoeding aan te vragen. 

Personeel

In Nederland staat er bij Breath niemand op de loonlijst en worden alle activiteiten door vrijwilligers uitgevoerd. 

Batig saldo bij liquidatie

Bij een eventueel batig saldo wordt dit saldo bij liquidatie van de stichting zoveel mogelijk overeenkomstig het doel van de stichting besteed.