Comité van Aanbeveling

Op dit moment bestaat het Comité van Aanbeveling van Breath Care for Kids uit de volgende personen:


- Mevrouw Mariette Opstelten-Dutilh
- De heer Frank Wentink
- De heer Rob Westerhof
- De heer Roderick Post

Wij zijn met een aantal prominente mensen in onderhandeling om toe te treden tot het Comité van Aanbeveling.