Focus, samenwerking en wijze van fondsenwerving

Breath Care for Kids signaleert problemen die om een oplossing vragen en komt vervolgens ook daadwerkelijk in actie. Dus ook als ons hulpvragen bereiken. In beide gevallen onderzoeken wij de lokale mogelijkheden, kansen voor mogelijke samenwerkingsverbanden. Indien nodig werven we via onze sponsors, donateurs en projecten de benodigde gelden om de noodzakelijke oplossingen te realiseren.

Breath Care for Kids benut allerlei vormen van fondsenwerving. Sport is daarin een rode draad. Vooral voetbal – uit die wereld ontvangen we veel ondersteuning door prominenten – blijkt een goed middel om mensen te bereiken. Maar er worden ook andere activiteiten, zoals dansmarathons, autorallyes of een benefietavond, georganiseerd.

Het liefst doen we dat samen met anderen. Door onze krachten te bundelen met die van andere organisaties en personen bereiken we meer. Zowel in Nederland als in de dorpen en steden in de landen waar we actief zijn. In elk geval altijd positief, opbouwend en verbindend. Sinds de oprichting in 1995 heeft die aanpak bewezen succesvol te zijn.

Duurzaamheid

Breath Care for Kids is altijd uit op duurzame ondersteuning. Ondersteuning die begint bij het voorzien in de basisbehoeften van elk kind, elk mens: huisvesting, medische zorg, educatie, een veilige en sociaal stabiele omgeving.

Binnen onze kinderhuizen bieden we de kinderen zoveel mogelijk de kans op een zelfstandig bestaan. Zoals in een 'gewoon' gezin met 'ouders' die voor de kinderen klaar staan: we willen dat onze kinderen evenwichtige volwassenen worden. Dat doen we zorgvuldig, met persoonlijke en individuele begeleiding, een studiefonds en het creëren van arbeidsplaatsen.

Voor onze kinderen met een Ernstige Meervoudige Beperking proberen wij er achter te komen welk niveau zij eventueel kunnen behalen waarna wij aan de ontwikkeling werken. Voor alle kinderen geldt dat een liefdevolle opvang voorop staat. 

Hoe werven wij onze fondsen

Breath Care for Kids werft op de volgende manier haar fondsen. Voor het realiseren van onze huizen om een Small Group Home in te vestigen of andere grote projecten te bouwen of te verbouwen werven wij fondsen bij vermogens- of institutionele fondsen. Wij starten pas met het project als het gehele bouwbudget is gegarandeerd. Door deze manier van handelen zijn al onze geplande projecten ook echt gerealiseerd. Soms organiseren wij voor deze fase van de projecten ook fondsenwervende activiteiten zoals benefietavonden, autorallyes, voetbalwedstrijden of andere (sport)activiteiten. In het verleden waren wij zeer succesvol met het organiseren van benefietavonden maar na de crisis van 2008 is daar verandering in gekomen. 

Als een project gerealiseerd is, en daar bedoelen wij de bouw of verbouwing mee, hebben wij in alle projectlanden de steun van de autoriteiten. De kinderen die wij onder onze hoede hebben krijgen net als de ouders/verzorgers die wij aantrekken van de autoriteiten een speciale status waardoor wij recht hebben op een vergoeding per kind per dag dat wij het kind opvangen en begeleiden.

Voor onze projecten stellen wij een benodigd budget op waar alle kosten in worden meegenomen. Daar verstaan wij onder: de kosten van eten en drinken, kleding en schoeisel, scholing en opleiding, medicijnen en verzekeringen, minimaal een week vakantie per jaar en een bedrag voor het onderhoud van het pand voor de noodzakelijke reparaties en verbeteringen. Daarnaast willen wij de kinderen ook voorbereiden op financiele zelfstandigheid. Dit willen wij doen door ze stapsgewijs met financien kennis te laten maken: een soort financiele opvoeding. 

Zoals gezegd krijgen wij van de autoriteiten een bijdrage wat ongeveer 65-70% van het gehele budget dekt. De ontbrekende gelden vullen wij aan vanuit bedrijfs- en particuliere donateurs, waarvan wij maandelijks een bedrag incasseren. Per project hebben wij een bepaald streefaantal donateurs nodig. Als voorbeeld voor ons nieuwe huis in Malinivka, Oost Oekraine hebben wij op dit moment de actie gestart om donateurs als familiesponsor voor ons gezin te werven. Deze werving gaat eigenlijk best voorspoedig en samen met onze andere activiteiten kunnen wij ook de exploitatiekosten van onze projecten garanderen. Deze donateurs worden door het gezin op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen van het gezin. Ook organiseren wij af en toe een reis naar de projecten waarbij wij de deelnemers vragen om bepaalde verf- of tuinwerkzaamheden te doen en in hun familie- of kennissenkring nieuwe donateurs te werven. Dit stelt ons in staat om constant aan de verbetering van onze projecten te werken.

In ons kinderdorp in Roemenie betaald de overheid zelfs alle kosten en moeten wij de kosten van onderhoud en de extraatjes van onze kinderen financieren.

Hoe besteden wij onze fondsen

In de eerste plaats hebben wij uiteraard geen enkel financieel winstoogmerk met onze activiteiten. Het kan wel zo zijn dat het verschil tussen fondsenwerving en besteding aan projecten een positief saldo per jaar laat zien. Dit positieve saldo zal aangewend worden voor de projecten en doelstellingen van onze organisatie.

Uitgezonderd situaties waarin het de voorkeur heeft om onze ingezamelde gelden met enige terughoudendheid naar onze projecten en projectlanden te transfereren of als er een project in Nederland wordt uitgevoerd, zullen wij geen vermogen vormen of aanhouden in Breath Nederland. Het eigendom van het onroerend goed wat wij in bezit hebben in onze projectlanden is in bezit van de landelijke Breath organisatie in de landen zelf. Wij hebben gekozen voor de constructie om ons onroerend goed ter beschikking te stellen en te gebruiken om de doelstelling van Breath uit te voeren. Het eigendom blijft binnen de internationale Breath organisatie. Dit is gedaan met de gedachte dat als er een probleem is opgelost in de betreffende stad of regio, wij het onroerend goed voor een ander project kunnen gebruiken. Ook hebben wij de mogelijkheid om het onroerend goed te verkopen waarna de opbrengst aan een ander project binnen onze doelstelling besteed wordt.