Financiële Informatie

Hieronder zijn opgenomen de financiële rapportages van de stichting gerubriceerd per jaar. De hierin opgenomen cijfers zijn afgeleid uit de over de jaren opgestelde jaarrekeningen. Indien gewenst zijn de volledige jaarrekeningen op te vragen bij de stichting.

- Financiële rapportage 2016
- Financiële rapportage 2015
- Financiële rapportage 2014
- Financiële rapportage 2013
- Financiële rapportage 2012
- Financiële rapportage 2011
- Financiële rapportage 2010
- Financiële rapportage 2009
- Financiële rapportage 2008
- Financiële rapportage 2007