Financiële Informatie

Hieronder zijn opgenomen de financiële rapportages van de stichting gerubriceerd per jaar. De hierin opgenomen cijfers zijn afgeleid uit de over de jaren opgestelde jaarrekeningen. Indien gewenst zijn de volledige jaarrekeningen op te vragen bij de stichting.

Financiele Groepsinformatie 2018.pdf 

Financiële verantwoording NL 2018.pdf

- Financiele Groepsinformatie 2017
- Financiele verantwoording NL 2017
- Financiele Groepsinformatie 2016
- Financiele verantwoording NL 2016
- Financiele Groepsinformatie 2015
- Financiële verantwoording NL 2015
- Financiële rapportage 2014
- Financiële rapportage 2013
- Financiële rapportage 2012
- Financiële rapportage 2011
- Financiële rapportage 2010
- Financiële rapportage 2009
- Financiële rapportage 2008
- Financiële rapportage 2007

Overige informatie

Beloning bestuursleden en vrijwilligers

De bestuurders van Breath krijgen geen enkele vorm van loon of zoals in het geval van stichtingen bezoldiging. Ook worden er geen vacatiegelden betaald. Bestuurders en vrijwilligers hebben wel de mogelijkheid om een vergoeding voor hun werkelijke kosten zoals kilometers, telefoonkosten ed of de wettelijke vrijwilligersvergoeding aan te vragen. 

Personeel

In Nederland staat er bij Breath niemand op de loonlijst en worden alle activiteiten door vrijwilligers uitgevoerd. 

Batig saldo bij liquidatie

Bij een eventueel batig saldo wordt dit saldo bij liquidatie van de stichting zoveel mogelijk overeenkomstig het doel van de stichting besteed.