Onze voetbalclub voor straatkinderen in Kharkiv

Met de ondertekening van een overeenkomst tussen Bert van Oostveen, directeur van de KNVB, Alexander Dreval, directeur Breath Ukraine en Nico de Borst, voorzitter van Breath Care for Kids, is het startsein gegeven om op het terrein van het internaat (boarding school) in Kharkiv een kunstgrasvoetbalveld en uiteindelijk een voetbalclub voor straatkinderen te vestigen. De overige partners in dit project zijn de autoriteiten van Kharkiv Oblast, de Universiteit van Kharkiv en Wilde Ganzen.

Het voetbalveld ligt op het terrein van het internaat waar de straatkinderen uit de hele regio worden opgevangen. In 2011 zijn er 330 kinderen, in 2012 222 kinderen en tot half juni 2013 zijn er 83 kinderen opgevangen nadat ze van straat zijn geplukt door de bevoegde instanties zoals de politie.

In dit internaat worden de kinderen tijdelijk opgevangen nadat ze uit huis zijn geplaatst of omdat ze van straat opgepakt zijn. Voordat ze in het internaat worden geplaatst, worden ze in het ziekenhuis medisch gecontroleerd. Als ze in het internaat wonen wordt geprobeerd om voor deze kinderen een thuis te vinden bij familie of bij een pleeggezin. Er blijven echter altijd kinderen die nergens terecht kunnen en waarvoor wij in een familiehuis (Small group Home) voor maximaal tien kinderen per huis onderdak bieden.

Sport maakt een belangrijk onderdeel uit van de missie van Breath Care for Kids. En dat komt mooi samen met de visie van voetbalbond KNVB. In samenwerking met de voetbalbond biedt Breath kinderen met een verleden van de straat en andere kwetsbare kinderen bij onze S(treet) C(hildren) F(ootball) C(lub) Breath Kharkiv Ukraine voetbalactiviteiten aan. Ook willen wij een meisjesteam opzetten wat actief kan deelnemen aan wedstrijden en toernooien.

De club is inmiddels bij de Oekraïense voetbalbond geregistreerd en in het voorjaar van 2017 is, nadat het veld gereed was, met 50 kinderen een begin gemaakt. De trainers moeten uitgroeien tot een coach van de kinderen waardoor dankzij het intensieve contact een goede diagnose van de problemen van de kinderen gemaakt kan worden. Een juiste diagnose van de problemen zorgt ervoor dat wij de kinderen op meest effectieve manier kunnen helpen.
Om de club zo effectief mogelijk te laten werken, wordt nu gewerkt aan de uitbreiding van het complex. Voor de benodigde € 49.000,- wordt nog gezocht naar sponsors.