Bestuursverslagen

Hieronder vindt u de bestuursverslagen van Stichting Breath vanaf het jaar 2022.

Bestuursverslag Breath Nederland 2022

Financiële informatie

Hieronder zijn de meest recente financiële rapportages van de stichting gerubriceerd per jaar opgenomen. Vanaf het boekjaar 2022 vermelden wij hier de rapportage van Breath Nederland. De hierin opgenomen cijfers zijn afgeleid uit de over de jaren opgestelde jaarrekeningen. Indien gewenst zijn de volledige jaarrekeningen op te vragen bij de stichting.

Financiele infomatie Breath Nederland 2022

Financiele Groepsinformatie 2021 

Financiële Groepsinformatie 2020

Financiële Groepsinformatie 2019

Financiële Groepsinformatie 2018

Overige informatie

Beloning bestuursleden en vrijwilligers

De bestuurders van Breath (bestuursleden) krijgen geen enkele vorm van loon of zoals in het geval van stichtingen bezoldiging. Ook worden er geen vacatiegelden betaald. Bestuurders en vrijwilligers hebben wel de mogelijkheid om een vergoeding voor hun werkelijke kosten zoals kilometers, telefoonkosten ed of de wettelijke vrijwilligersvergoeding aan te vragen. 

Personeel

In Nederland staat er bij Breath niemand op de loonlijst en worden alle activiteiten door vrijwilligers uitgevoerd. 

Batig saldo bij liquidatie

Bij een eventueel batig saldo wordt dit saldo bij liquidatie van de stichting zoveel mogelijk overeenkomstig het doel van de stichting besteed.