Kinderhuis Telavi

Zo’n zestig kilometer van hoofdstad Tbilisi ligt het provinciehoofdstadje Telavi. Na een grondige renovatie kon Breath Care for Kids hier eind 2009 een kinderhuis opleveren, waarna de eerste kinderen er begin 2010 hun intrek namen.

Op verzoek van het Ministerie van Educatie van Georgië hebben bestuursleden van  Breath Care for Kids een bezoek gebracht aan het oostelijk van Tbilisi gelegen Telavi. Deze stad met amper 20.000 inwoners in de regio Kacheti heeft, evenals veel andere Georgische steden, niet voldoende mogelijkheden om de straatkinderen op te vangen. Het verzoek was daarom om in navolging van het kinderhuis in Ozurgeti eenzelfde voorziening in Telavi te realiseren.

Na inspectie van een uitgebrand pand werd geconstateerd dat de fundering en de muren ervan in dermate goede conditie waren dat we het konden renoveren. Na aankoop van dit pand kon de renovatie ter hand genomen en kon het huis worden ingericht. In maart 2010 namen de kinderen hun intrek en in april werd het officieel geopend.

In het huis is plaats voor maximaal acht kinderen. Begin 2018 wonen er zeven kinderen in de leeftijd van 12 tot 16 jaar onder het gastouderschap van Natela en Nugzar Raqviashvili en liana Giorgelashvili. De positie van een vierde gastouder is vacant.

 

Dit project is gefinancierd met subsidie uit het programma Maatschappelijke Transformatie Midden- en Oost-Europa van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, opbrengsten van het Breath Benefietdiner Krimpenerwaard 2007, NCDO, Wilde ganzen, stichting Spaap en vele andere sponsoren.