Small Group Homes voor de opvang van straatkinderen

Stichting Breath exploiteert momenteel verschillende huizen in Midden- en Oost-Europa. In Oekraïne en Georgië volgens de Small Group Home formule. Deze formule is gebaseerd op kleinschalige opvang (maximaal tien kinderen per huis) met veel ruimte voor individuele aandacht. Kinderen in de leeftijd tot 18 jaar groeien er op in een omgeving die zoveel mogelijk lijkt op dat van een regulier gezin. Zorgvuldig geselecteerde gastouders staan daar 24 uur per dag voor de kinderen klaar.

In de opvang van deze kinderen onderscheiden wij vier fases: 

- fase 1 is als de kinderen kennis maken met onze ouders nadat ze door de overheid van de straat worden opgevangen, in een ziekenhuis worden gecheckt en in een boarding school geplaatst

- fase 2 is als de kinderen opgroeien en worden opgevoed in een Breath Small Group Home. De doelstelling is het behalen van het diploma van het basisonderwijs

- fase 3 is als wij de zorg van een vervolgopleiding bieden waarna ze door kunnen groeien naar zelfstandigheid zoalAlla en Zhenya

- fase 4 is als de kinderen vanwege hun leeftijd niet meer bij ons wonen. Zij nemen nog regelmatig contact met ons op vanwege het feit dat ze hun opvang in een zeer moeilijke periode in hun  leven als waardevol ervaren. Er zijn ook kinderen actief in onze projecten. 

24 Uurs opvang voor Ernstig Meervoudig Beperkte kinderen 

In Techirghiol, Roemenie staat ons Sparta Kinderdorp. Dit dorp biedt plaats aan 60 EMB-kinderen. In Kutaisi, Georgie wordt aan 7 kinderen met EMB 24/7 zorg en opvang gegeven. In eerste instantie bieden wij deze kinderen een liefdevolle omgeving. Maar we willen meer betekenen voor deze kinderen en daarom is het idee ontstaan om in onze projectlanden voor deze gehandicapten een studie te doen naar de mogelijkheden voor het opbouwen van een kenniscentrum waar ook allerlei hulpmiddelen en adviezen op dit gebied verkrijgbaar zijn. Deze studie is nu in de ontwikkelingsfase en meer info vindt u onder projecten

Breath werkt samen

Krachten bundelen. Dat is belangrijk om onze doelen te kunnen bereiken. Zo werken we samen met onder andere Wilde Ganzen, KNVB, SOCO Georgia, ministeries, ambassades, lokale overheden, kinderbescherming in de diverse landen, de Breath Business Clubleden, serviceclubs, sportclubs en de vele organisaties en personen die ons aanmoedigen en onze mogelijkheden tot doelgerichte actie verruimen. Want samen staan we sterker.