Small Group Homes voor de opvang van straatkinderen

Wij exploiteren momenteel verschillende huizen in Midden- en Oost-Europa. Kinderhuizen en dus duidelijk geen kinderTEhuizen in Oekraïne en Georgië volgens de Small Group Home formule. Kleinschalige opvang (maximaal tien kinderen per huis) met volop ruimte voor individuele aandacht. Kinderen in de leeftijd tot 18 jaar groeien er op in een omgeving die zoveel mogelijk lijkt op dat van een regulier gezin. Zorgvuldig geselecteerde gastouders staan daar 24 uur per dag voor de kinderen klaar.

24 Uurs opvang voor Ernstig Meervoudig Beperkte kinderen 

In Roemenie waar ons Sparta Kinderdorp plaats biedt aan 60 kinderen met een EMB en in Kutaisi, Georgie waar 7 kinderen met een EMB verblijven bieden wij deze kinderen 24/7 opvang. In eerste instantie bieden wij deze kinderen een liefdevolle omgeving. Maar we willen meer betekenen voor deze kinderen en daarom is het idee ontstaan om in onze projectlanden voor deze gehandicapten een studie te doen naar de mogelijkheden voor het opbouwen van een kenniscentrum waar ook allerlei hulpmiddelen en adviezen op dit gebied verkrijgbaar zijn. Deze studie is nu in de ontwikkelingsfase en meer info vindt u onder projecten

Breath werkt samen

Krachten bundelen. Dat is belangrijk om onze doelen te kunnen bereiken. Zo werken we samen met onder andere Wilde Ganzen, KNVB, SOCO Georgia, ministeries, ambassades, lokale overheden, kinderbescherming in de diverse landen, de Breath Business Clubleden, serviceclubs, sportclubs en de vele organisaties en personen die ons aanmoedigen en onze mogelijkheden tot doelgerichte actie verruimen. Want samen staan we sterker.