Breath zet zich in voor straatkinderen en gehandicapte kinderen.

Veel te vaak zijn ze letterlijk het kind van de rekening: straatkinderen. Breath Care for Kids (BCFK) zet zich in om hun leefsituatie te verbeteren, hen een veilig (t)huis en weer structuur in hun leven te bieden zodat ze kunnen uitgroeien tot een stabiele volwassene.

De opvang van gehandicapte kinderen en dan vooral de Ernstig Meervoudig Beperkte, vraagt een totaal andere benadering. Bij deze groep die wij onder onze hoede hebben ligt de nadruk op ontwikkeling en vooral liefdevolle zorg. De ontwikkeling willen wij mede stimuleren door kennisuitwisseling met organisaties die al veel meer ervaring hebben in landen waar de opvang van deze kinderen veel meer ontwikkeld is. Vanwege onze afkomst ligt een uitwisseling met vooral Nederlandse organisaties voor de hand.  

Breath Care for Kids opereert in verschillende landen vanuit eigen lokale organisaties: in Georgië, Roemenië en Oekraïne vangen wij deze kwetsbare kinderen op, we zorgen voor voorzieningen op het gebied van gezondheid, educatie, veiligheid en geestelijk welzijn.

We bieden kinderen in uitzichtloze situaties de kans alsnog een evenwichtige toekomst op te bouwen. Waar we geen lokaal bestuur hebben, opereren we vanuit Nederland. Want elke hulpvraag telt voor ons, waar ook ter wereld en zonder onderscheid naar ras, religie, afkomst of overtuiging.

Small Group Homes voor de opvang van straatkinderen

Breath Care for Kids exploiteert momenteel verschillende huizen in Midden- en Oost-Europa (maar andere landen en werelddelen sluiten we niet uit!). Kinderhuizen en dus duidelijk geen kinderTEhuizen in Oekraïne en Georgië volgens de Small Group Home formule. Kleinschalige opvang (maximaal tien kinderen per huis) met volop ruimte voor individuele aandacht. Kinderen in de leeftijd tot 18 jaar groeien er op in een omgeving die zoveel mogelijk lijkt op dat van een regulier gezin. Zorgvuldig geselecteerde gastouders staan daar 24 uur per dag voor de kinderen klaar.

24 Uurs opvang voor Ernstig Meervoudig Beperkte kinderen 

In Roemenie hebben wij al sinds 2002 ons Sparta Kinderdorp in gebruik. In het vriendelijke rood-witte dorpje in Techirgiol, Roemenie, huisvesten en verzorgen wij ongeveer 60 ernstig meervoudig beperkte kinderen. In duidelijk Nederlands: zwaar gehandicapte kinderen. 

Daarnaast hebben wij ons huis in Kutaisi, Georgie in samenwerking met Unicef en het Ministerie van Gezondheid, omgebouwd tot een opvanghuis voor deze kinderen. Er wonen 7 kinderen permanent en ze worden verzorgd door liedevolle verpleegsters en onze manager in Georgie. 

Maar we willen meer betekenen voor deze kinderen en daarom is het idee ontstaan om in onze projectlanden voor deze gehandicapten een studie te doen naar de mogelijkheden voor het opbouwen van een kenniscentrum waar ook allerlei hulpmiddelen en adviezen op dit gebied verkrijgbaar zijn. Deze studie is nu in de ontwikkelingsfase en onder het kopje Projecten kunt u meer vinden over onze plannen. 

Breath werkt samen

Krachten bundelen. Dat is belangrijk om onze doelen te kunnen bereiken. Zo werken we samen met onder andere Wilde Ganzen, KNVB, SOCO Georgia, ministeries, ambassades, lokale overheden, kinderbescherming in de diverse landen, de Breath Business Clubleden, serviceclubs, sportclubs en de vele organisaties en personen die ons aanmoedigen en onze mogelijkheden tot doelgerichte actie verruimen. Want samen staan we sterker.