Breath Family Centre Kharkiv

De Oekraïens-Nederlandse actrice Victoria Koblenko (ambassadeur van Breath Care for Kids) verrichtte op 12 juni 2012 samen met vicegouverneur Igur Shurma van de provincie Kharkiv de opening van het Breath Family Centre Kharkiv. Sindsdien is dit centrum een ontmoetingsplek en communicatiecentrum voor iedereen die betrokken is bij de opvang van straatkinderen en andere kwetsbare kindergroepen in de regio Kharkiv.

Op de bovenverdieping van het pand in het centrum van de stad heeft Breath Ukraine haar kantoor maar het centrum is veel meer dan dat. Het centrum richt zich in de eerste plaats op de kinderen zelf. Maar ook opvangouders, de ouders van kinderhuizen, zogenaamde ‘Small Group Homes’ en ouders die overwegen een kind op te vangen kunnen er terecht. Daarnaast staat het centrum open voor iedereen die iets van doen heeft met de opvang, verzorging en begeleiding van straatkinderen.

Vriendelijke omgeving

Veel problemen kunnen niet in de koude, kille kantoren van de staat worden besproken maar vragen een vertrouwelijke, warme en vriendelijke omgeving. Die omgeving wordt hier geboden. De Universiteit van Kharkiv heeft een faculteit Kinderpsychologie en studenten van die faculteit bieden als vrijwilliger hulp aan de ouders en kinderen.

Meer functies

Stap voor stap wordt het aantal functies van het Breath Family Centre Kharkiv uitgebreid. De volgende zijn of worden ten uitvoer gebracht.

Aan kinderen die onze huizen op 18-jarige leeftijd moeten verlaten wordt opleiding en hulp geboden bij het nemen van beslissingen en het overzien van de consequenties. Tevens worden ze geholpen bij het zelfstandig wonen en alle bijkomende vaardigheden, zoals het leren omgaan met geld.

Hulp voor kinderen bij het kiezen van hun opleiding en toekomstige baan. Een database met bedrijven die betrokken willen zijn en deze kinderen een echte baan in het vooruitzicht kunnen stellen.

Vertrouwelijke psychologische hulp bij problemen, beschikbaar voor kinderen en ouders. Een speciale telefoonlijn en website waar anoniem vragen kunnen worden gesteld is zeer gewenst. Het moet een forum worden waar hulp geboden wordt.

Seksuele voorlichting is volgens de directrice van Child Service Kharkiv Oblast één van de grootste noden. In de voormalige Sovjet-Unie werd daar geen aandacht aan geschonken en de ouders van nu kunnen er meestal niet mee omgaan. De problemen op dit gebied nemen toe door allerlei oorzaken. Aandacht voor en voorlichting over dit onderwerp maar ook over andere zaken, zoals alcoholgebruik en drugsgebruik, is zeer gewenst.

Vrijwilligerscentrum. Vanuit het Breath Family Centre zal vrijwilligersbeleid worden opgezet. Vrijwilligers moeten hun rechten en plichten kennen en precies weten wat zij kunnen verwachten om als vrijwilliger actief te zijn.

Onderwijsmogelijkheden voor bijvoorbeeld Engelse taallessen. Ook kookcursussen voor de kinderen, training van etiquette en omgangsmanieren zijn gewenst.

Talentontwikkeling op het gebied van muziek, dans en kunst.

Sport neemt een belangrijke plaats in bij het aanbrengen van structuur in het leven van kinderen. Bovendien is sport is gezond. Vanuit ons centrum zullen allerlei sportieve activiteiten worden opgezet. Dit gebeurt in combinatie met ons Breath Footballcourt.

Er kan een database worden opgezet om onder andere beschikbare kleding, speelgoed, (school)boeken zo goed mogelijk te benutten. De opvanggezinnen en kinderhuizen kunnen hier veel voordeel van hebben.

Het bevorderen van kennisuitwisseling. Bijvoorbeeld tussen mensen die een kind hebben geadopteerd of tussen nieuwe ouders van een kinderhuis en de mensen die daar al veel ervaring mee hebben. Toekomstige ouders krijgen nu soms misleidende informatie toegespeeld.

Medische ondersteuning. In het Family Centre zal een medische post worden opgebouwd voor eerste hulp. Deze post zal worden verbonden aan vaste artsen die kunnen ondersteunen in het begeleiden van zieke kinderen.

Voedingscentrum. Kinderen hebben soms te maken met groeiachterstanden, darmproblemen, allergieën en eetproblemen. Een goede begeleiding is essentieel voor een gezonde groei.

Het centrum moet ook bijdragen aan het begrip voor de kinderen in deze moeilijke omstandigheden en zal allerlei bijeenkomsten faciliteren en ook juridische bijstand bieden.