swiss tag imitations replica diamond breitling watch replica rolex swiss grade 1 replica watch rolex gmt master 16753watch imitations

ANBI gegevens

ANBI

Stichting Breath is door de Belastingdienst gerangschikt onder de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) wetgeving onder Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer 8097.68.732. Dat is conform de nieuwe wetsbepalingen inzake de wet op Successierechten. Zie ook www.belastingdienst.nl

Vanwege de corona problemen en het ontbreken van bezoek aan onze buitenlandse vestigingen lukte het ons niet om de financiele gegevens 2020 binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar te publiceren. Het bestuur heeft daarom besloten gebruik te maken van de door de Belastingdienst geboden mogelijkheid tot verlenging van deze periode. Inmiddels zijn de financiele gegevens over het boekjaar 2020 gepubliceerd bij Financiele Informatie op deze website.