Steun meervoudig gehandicapte kinderen in Georgië

Steun meervoudig gehandicapte kinderen in Georgië

€ 75,00 / € 100 000,00

0.08%

Share


Huis voor kinderen met Ernstige Meervoudige Beperkingen in Kutaisi, Georgië

In de tweede stad van Georgië, Kutaisi, is in samenwerking met Unicef en de Georgische overheid een huis voor kinderen met een ernstige meervoudige beperking (EMB) gestart. In dit huis krijgen de kinderen 24-uurs zorg. Unicef leverde een bijdrage aan een speciale lift en de Georgische overheid betaalt een groot deel van de exploitatiekosten van het huis. Het huis biedt intensieve zorg aan zeven kinderen.

Kenmerkend voor kinderen met EMB is dat zij zo goed als geen mogelijkheden hebben om te compenseren. Ze hebben geen sterke eigenschappen die opwegen tegen dingen die ze niet goed kunnen. Mensen en vooral kinderen met EMB hebben ondersteuning en inspiratie nodig om te kunnen ontwikkelen. Voor deze inspiratie en ondersteuning is samenwerking tussen verzorgers en specialisten onontbeerlijk. Dit vindt plaats in het huis in Kutaisi.

                                                                                               

1. Vervoer

Voor de ontwikkeling en gezondheid van deze kinderen is het van groot belang dat ze de plaatsen bezoeken waar ze deze specifieke zorg krijgen en gestimuleerd en begeleid worden. Ook het regelmatig bezoeken van (zorg)professionals in ziekenhuizen en plaatsen waar dagbesteding wordt aangeboden is een must voor hen. Omdat er geen geschikt vervoermiddel is die deze (vaak rolstoelgebonden) kinderen kan vervoeren lukt dit niet.

Er is een rolstoelauto nodig die de kinderen veilig kan vervoeren. Het zou een enorme verbetering voor de kinderen maar zeker ook voor ons personeel betekenen. In het land zelf zijn deze auto’s niet verkrijgbaar dus zijn we aangewezen op een geschikte rolstoelauto uit Nederland en deze naar Georgië uit te voeren. Navraag leert ons dat er een bedrag van ongeveer € 40.000 nodig is om een goede 2e hands rolstoelauto te kopen en die naar Georgië te vervoeren.

2. Speeltoestellen

Voor de stimulering en ontwikkeling van de EMB kinderen is er een wens om in en rond het huis in Kutaisi speeltoestellen te plaatsen. Met de speeltoestellen komen de kinderen ook in hun eigen omgeving in beweging en samen met activiteiten zoals muziek maken zijn ze opvallend blijer en tevreden. Het is een feit dat kinderen beter slapen na inspanning wat hun gezondheid positief beïnvloed en hen sterker maakt. De lokale autoriteiten hebben aan Breath Georgië toestemming gegeven speeltoestellen te plaatsen. Ze hebben zelfs een eerste aanzet gegeven door het schenken van een speeltoestel. Maar er zijn meer toestellen nodig.

3. Onderzoek

De gehandicaptenzorg in Georgië staat nog helemaal in de kinderschoenen. Van de kinderen die in Kutaisi verblijven staat nog niet vast op welk niveau zij functioneren en welk niveau zij kunnen behalen. Om daar inzicht in te krijgen is een onderzoek noodzakelijk. Dit onderzoek willen wij laten uitvoeren onder leiding van een Nederlandse gepensioneerde hoogleraar gehandicaptenzorg. Kinderarts en bestuurslid Diederik van Heemstra zal dit onderzoek samen met een hoogleraar gehandicaptenzorg vorm geven en tevens de uitvoering monitoren. De lokale begeleiders en (zorg)professionals worden zoveel mogelijk bij dit onderzoek betrokken. Doelstelling is om het geen Nederlands project in Georgië te laten zijn maar een Georgisch project met Nederlandse ondersteuning.

Wij willen graag de enorme kennis en ervaring die er op dit vlak in Nederland aanwezig is, gebruiken om de zorg van en voor gehandicapten in Georgië een enorm boost te geven. Door uitwisselingen, jonge professionals uit Nederland de gelegenheid geven hun kennis over te brengen en een bijzonder gastvrij en geweldig mooi land te leren kennen. De gehandicapten in Georgië zullen ervan profiteren.

 

Vervolgstappen na realisering van dit project


Na voltooiing van bovenstaand project zijn we nog niet klaar en zijn er vervolgstappen gepland waaronder:

  • -  Een rapport uitbrengen nav de onderzoeken en dit aanbieden aan overheid en andere betrokkenen

  • -  Gezamenlijk plan opstellen voor de opvang van mensen met een beperking in Georgië

  • -  Plannen verder tot uitvoer brengen waaronder de realisatie van een Georgisch kenniscentrum

    gevoed door kennis uit Nederland en zo nodig uit andere landen

    Doelstelling is dat dit leidt tot de opbouw van een nieuwe visie en een waardevolle toevoeging op het gebied van gehandicaptenzorg in Georgië. Gedragen door Georgiërs en gevoed door kennisuitwisseling uit het buitenland.