Interview met nieuwe sponsor Breath Georgia

19-10-2020

De afgelopen maanden hebben we hard gewerkt om de organisatie van Breath Georgia opnieuw vorm te geven. Een aantal interne problemen moesten worden opgelost en lokale ontwikkelingen en verbeteringen in het land ten aanzien van onze doelgroep, vroegen om een heroriëntatie. Om een en ander wettelijk goed geregeld te krijgen, alles moet ten slotte aan de Georgische wet- en regelgeving voldoen, hebben we het advocatenkantoor MG Law in Tblisi in de hand genomen.

Zoals voorzitter Nico de Borst de samenwerking beschrijft is het een gedegen, to-the-point, hartelijk en zakelijk bedrijf. MG Law geeft gedegen advies, ze bereiden bestuursvergaderingen van Breath Georgia voor, verzorgen de notulen en deponeren alle veranderingen bij het publieke register in Georgië. De komende tijd zal het kantoor de arbeidsovereenkomsten van Breath Georgia doornemen.

Naar aanleiding van een factuur die de stichting ontving van het kantoor, kwam oprichter en partner Archil Giorgadze op de lijn met het voorstel om als kantoor Breath Georgia te gaan sponsoren! Dit is uiteraard voor ons fantastisch nieuws, want we krijgen met MG Law een stevige partner binnen boord!

Vandaar dat we Archil een aantal vragen hebben voorgelegd om het kantoor te beschrijvingen, hun kijk op de leefomstandigheden van kinderen in het land en waarom zij hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen, onder andere nu door Breath te ondersteunen.

(Breath): Als we jullie website bekijken, dan zien we dat jullie weliswaar veel zakelijke klanten ondersteunen, maar dat jullie ook betrokken zijn bij duurzaamheid en het verbeteren van de leefomstandigheden van Georgiërs. Waarom is dat belangrijk voor jullie?

(Archil Giorgadze): “Inderdaad hebben we een flink track record op het gebied van ondernemingsrecht en we hebben door de jaren heen talloze prestigieuze zaken mogen doen. Maar we nemen graag onze maatschappelijke verantwoordelijkheid door terug te geven aan de gemeenschap waarin we leven en werken. En dat doen we door de leefomstandigheden in Georgië te verbeteren. Als onderdeel van ons pro bono initiatief bieden we geregeld onze kennis en diensten aan aan goede doelen."

Waar staat Georgië als het gaat om leefomstandigheden en om kinderen in het bijzonder?

"Alhoewel Georgië duidelijk vooruitgaat en economische hervormingen maakt, moet er nog veel gedaan worden aan de leefomstandigheden van kinderen en andere zwakken in de samenleving. Het is belangrijk om te zien dat de economische capaciteit van het land geen verzorgingsstaat toestaat. In die zin is het essentieel om ons sociale beleid te veranderen en te zorgen voor een betere verdeling van middelen zodat sociale uitgaven een degelijk bestaan gaan garanderen aan kinderen, werklozen, gehandicapten en andere groepen in nood. Dit vraagt uiteraard om flinke middelen en dat is met de huidige pandemie een nog lastigere opgave."

Wat is de positie van straatkinderen en gehandicapte kinderen in Georgië? 

"Er zijn maar weinig betrouwbare statistieken in het land over deze kinderen en dat belemmert het nemen van juiste maatregelen. In een recent UNICEF-rapport komt naar voren dat Georgische straatkinderen betrokken zijn bij bedelen en als straatverkopertjes worden ingezet om bloemen of religieuze beeldjes te verkopen. Sommige zijn ook betrokken bij kleine criminaliteit. Kinderen met beperkingen hebben last van stigma’s en van het ontbreken van adequate zorgverlening.

Alles bij elkaar opgeteld blijven deze kinderen onzichtbaar en ze hebben geen toegang tot sociale ondersteuning, medische zorg, onderwijs en andere essentiële voorzieningen.

Georgië is gaan inzien dat er het nodige moet veranderen en in 2017 heeft de overheid begonnen met het herzien van het sociale beleid ten aanzien van hulpbehoevende kinderen. Het VN verdrag voor de rechten van personen met een beperking is door het parlement geratificeerd en er is een raamwerk opgezet ter bescherming van minderjarigen. Het toont aan dat Georgië serieus werk maakt van het verbeteren van de leefomstandigheden van kwetsbare kinderen. Wij hopen dan ook dat het met deze toewijding en samenwerking met internationale organisaties gaat lukken."

Steunen jullie meer goede doelen? En hoe zie je de kansen voor Breath in Georgië om andere sponsoren aan te trekken?

"Het is voor ons bedrijf een vaste traditie geworden om bij te dragen aan en het ondersteunen van waardige goede doelen. We vinden het belangrijk om ons werk belangeloos aan te bieden aan minderbedeelden en daarom hebben we een pro bono coördinator in dienst. Dat helpt ons om die zaken te identificeren die wij goed kunnen ondersteunen en om te coördineren hoe wij zo effectief mogelijk hulp kunnen bieden aan hen die het nodig hebben. Zo ondersteunen we onder meer het Fair Trees Fund, First Step Georgia en de American Friends of Georgia. Deze laatste organisatie biedt praktische humanitaire hulp aan Georgiërs en vooral actief in het Kaukasus-gebergte. First Step Georgia levert verzorgingshuizen voor kinderen met lichamelijke beperkingen, integratie en gelijke kansen voor kinderen van ethnische minderheden en interne vluchtelingen kinderen.

Voor organisaties als Breath Care for Kids hangt veel af van het belang van het werk. En dat is in dit geval erg groot vinden wij. Breath heeft haar aangegane verplichtingen met veel zorg en toewijding uitgevoerd en met onze gezamenlijke inspanningen zou Breath diverse sponsoren moeten kunnen aantrekken om deel te nemen in de diverse projecten. Wij promoten Breath Georgia onder onze klanten en we proberen hen bewust te maken van het werk van Breath. We zijn hoopvol dat ze zich willen verbinden aan dit goede doel."

Welke uitdagingen zien jullie voor de niet al verre toekomst als het gaat om straatkinderen en kinderen met beperkingen? 

"De COVID-19 pandemie raakt de zwaksten in onze samenleving het hardst. De economie is hard geraakt en dat raakt inkomens. Het duwt gezinnen onder de armoedegrens. En dat kan ervoor zorgen dat meer kinderen op straat komen te leven. Ook de toch al beperkte toegang tot zorg voor straatkinderen en kinderen met beperkingen kan door de pandemie op slot gaan."

Welke kansen liggen er in Georgië voor organisaties als Breath Care for Kids?

"We denken dat er voor Breath voldoende mogelijkheden zijn voor Breath vanwege de overduidelijke toewijding en enthousiasme. Door een intensieve samenwerking met partners en het promoten van de stichting om anderen actief te betrekken bij het goede werk moet zeker zorgen voor een goede basis voor de huidige projecten en hopelijk voor uitbreiding.

Wij hopen dat ons partnerschap ten goede komt van de Breath-kinderen en dat we een goede fundering kunnen leggen voor het verbeteren van de levensstandaard voor heel Georgië. MG Law blijft betrokken bij ons gezamenlijke doel. En daarom zijn we bereid om onze juridische diensten en onze algehele steun aan te bieden om meer sponsors in Georgië aan te trekken."