Sponsordiner van Wolfert Tweetalig

03-03-2020

Het was de bedoeling dat de leerlingen en medewerkers van de Wolfert van Borselen Tweetalige school op 14 maart 2020 hun jaarlijkse sponsordiner zouden organiseren. Alles stond er voor klaar maar zoals u zult vermoeden zorgde de corona crisis voor de nodige problemen. De opbrengst van deze feestelijke avond komt altijd ten goede aan ons Sparta Kinderdorp in Roemenië. Het diner wordt al jarenlang ondersteund door en georganiseerd in restaurant HIT in Nieuwerkerk aan den IJssel. 

Wij gaan er vanuit dat het diner voor volgend jaar weer op de agenda komt en dat wij dan weer op uw steun kunnen rekenen.