Roemenië

Sparta Rotterdam Kinderdorp

Zondag 2 oktober 2005 is in de historie van Breath voor altijd een memorabele dag: Samen met 75 Roemeense en Nederlandse genodigden werd het Medisch Centrum van het Sparta Rotterdam Kinderdorp geopend met het hijsen van de Roemeense-, de Nederlandse- en uiteraard de Breathvlag. De ceremonie werd voltrokken door de kinderen van het Sparta Rotterdam Kinderdorp. Het Kinderdorp kon overgedragen worden aan de Roemeense Kinderbescherming.

Het gebouw is de voltooiing van een zeer ambitieus Breathproject. Het Kinderdorp biedt onderdak aan 42 permanente bewonertjes. Tevens kunnen 60-70 kinderen uit de regio gebruik maken van de diverse medische faciliteiten waaronder een ruimte voor fysiotherapie, kinotherapie, psychologie en logopedie. In de kelderruimte is een uitgiftepunt voor kleding, speelgoed en allerlei hulpmiddelen voor de bevolking van het 9 km ten zuiden van Constanta gelegen Techirghiol.

Op de begane grond bevindt zich de aula waar vergaderingen, verjaardagsfeestjes van de kinderen, kerkdiensten, kerstvieringen en vele andere activiteiten plaatsvinden. Aanvankelijk zouden in het Sparta Rotterdam Kinderdorp 30 kinderen worden gehuisvest. Later kwam het verzoek van de Kinderbescherming om ook 12 andere kinderen in het Medisch Centrum te huisvesten. De kinderen waren letterlijk van de straat gehaald. Het bestuur van Breath besliste snel in het voordeel van deze kinderen zodat zij nu ook een fatsoenlijk dak boven hun hoofd hebben. De Kinderbescherming breidde het personeel uit zodat er nu in totaal 30 mensen werkzaam zijn om de kinderen te verzorgen. Het is mooi om te constateren dat het dorpje op volle toeren draait en de kinderen volop gebruik maken van de geboden faciliteiten.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door:

en vele andere sponsoren.

Sportproject voor (straat)kinderen

Drie jaar later, op 5 mei 2008, hebben we in hetzelfde Techirghiol een sportproject voor (straat)kinderen geopend. In dit project worden in samenwerking met de Roemeense Kinderbescherming, gemeente Techirghiol, sportclub Sparta Techirghiol, SOS straatkinderen en  Breath Care for Kids, aan hulpbehoevende kinderen allerlei faciliteiten geboden, waaronder sport. Naast de voetbalclub heeft ook de handbalclub en de schaakclub hun intrek in het fraaie spportcomplex genomen. Verder is heeft het Rode Kruis er een kamer in gebruik en zijn er diverse leslokalen. Ook is er een keuken om maaltijden te maken voor de kinderen en een uitgiftepunt voor schoolmaterialen en speelgoed. Educatie voor alle kinderen is één van de Milenniumdoelstellingen van de VN en langs deze weg hopen wij schooluitval terug te dringen doordat de ouders geen schoolspullen kunnen aanschaffen.  Dit project moet resulteren in het naar school gaan van (straat)kinderen die nu om welke reden dan ook geen schoolopleidingen (kunnen) volgen. Om dit te bereiken sporten de "gewone" kinderen van de plaatselijke school zoveel mogelijk samen met de straatkinderen. 

Winkel

Al zes maal is een groep scholieren uit de 5e klas van de Wolfert van Borselenschool uit Rotterdam afgereisd naar het Sparta Kinderdorp in Techirgiol. Zij hebben zich ingezet om samen met ons onder meer een winkelruimte op het terrein van het Kinderdorp te realiseren. 
De jongeren van de Rotterdamse Wolfert van Borselenschool hebben behalve het realiseren van de winkel allerlei onderhoudsklussen gedaan. De groep verblijft in een nabijgelegen onderkomen waar de sfeer altijd gezellig en gemoedelijk is. Het werktempo is altijd hoog en het resultaat mag er ook altijd zijn!  

Blindeninstituut Constanta 

Constanta, zusterstad van Rotterdam, heeft een zeer actieve Blindenvereniging die  door de eigenaar van het centrum waar zij was gehuisvest, gedreigd werd op straat te worden gezet.
Aan Breath werd medewerking verzocht in het realiseren van nieuwe huuisvesting. In samenwerking met diverse belangenorganisaties voor blinden in Nederland konden wij
€ 64.000 toezeggen voor de bouw van een nieuw blindeninstituut. Stichting Wilde Ganzen vermeerderde dit bedrag tot maar liefst € 78.000.
In november 2006 reisde een bestuursdelegatie van Breath af naar Constanta om aanwezig te zijn bij de gedenkwaardige opening van het instituut. Voorzitter Breath Nico de Borst en voorzitter Blindenvereniging Constanta, Dhr. Pop, verrichtten samen met de Prefect de openingsceremonie. 

Onder grote belangstelling van prominenten, blinden, Roemeense pers en een filmploeg van de IKON werd een lint in de Roemeense nationale kleuren doorgeknipt en werden diverse toespraken gehouden die alle blijk gaven van de noodzaak van het nieuwe instituut en de dank aan de diverse organisaties die het realiseerden. Nico de Borst hield zijn toespraak tot groot genoegen van de toehoorders in het Roemeens.