Aangepast kinderhuis Kutaisi

Aanvankelijk was het kinderhuis in Kutaisi, de tweede stad van Georgië, er een volgens hetzelfde principe als de andere huizen in het land. In 2016 is hier echter een andere keuze gemaakt. Het huis in Kutaisi heeft zich gespecialiseerd in de hulp aan kinderen met een handicap of een ernstige ontwikkelingsstoornis.Een huis waar 7 kinderen met een EMB permanent wonen. Kinderen met een EMB zijn bijzonder kwetsbaar en hebben een sterk verhoogd risico op gezondheidsproblemen zoals epilepsie, een reflux, slikproblemen en luchtweginfecties. Deze kinderen kunnen niet compenseren. Ze hebben geen sterke eigenschappen die opwegen tegen dingen die ze niet goed kunnen en hebben dus ondersteuning nodig bij alle dagelijkse activiteiten. De nadruk van opvang bij deze kinderen ligt in het stimuleren van ontwikkeling en liefdevolle zorg. 

Net als in reguliere kinderhuizen volgens het Small Group Home principe, leven kinderen er als in een familie met professionele ouders die 24 uur per dag zorg dragen voor de zorg. Maar waar in andere huizen een maximum aantal kinderen van tien wordt gehanteerd, is het maximum in Kutaisi op zeven vastgesteld. Voor de zorg van de kinderen in leeftijd tot achttien jaar zijn hier, in plaats van twee, altijd drie verzorgers aanwezig. Renata Basilaia, Qristine Papasqua, Nino Sulaberidze, Mariam Jugeli, Teona Odisharia en Khatuna Rukhadze hebben begin 2018 bij toerbeurt vijf jongens en een meisje onder hun hoede. Daarbij is er op ieder moment een verpleegster in huis. Een team van specialisten met onder anderen een ergotherapeut, een psycholoog en een kinderarts zorgt voor de medisch-professionele ondersteuning.

Het doel van de gespecialiseerde zorg in Kutaisi is het bieden van individuele, op de behoeften van het kind toegesneden zorg om daarmee de fysieke, functionele en sociale vaardigheden van de kinderen te verbeteren. Terwijl de gezinsomstandigheden helpen de sociale positie van de kinderen te verbeteren, moeten medische hulp en goed onderwijs verder bijdragen aan de verbetering van de kansen van deze kinderen.

Een heel andere bijzonderheid van het huis in Kutaisi is dat De Haan Mineralen en Oliën van Arnold de Haan, sterk in maatschappelijk verantwoord ondernemen, zich als ‘founding partner’ aan het project verbonden heeft.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door subsidie uit het programma Maatschappelijke Transformatie Midden- en Oost-Europa.